Hồng đỏ ớt (30 bông)

Hồng đỏ ớt (30 bông) - 11604

*Hồng Đà Lạt theo mùa *Hoa kèm bình men sứ màu ngẫu nhiên
600.000 đ 750.000 đ