Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế theo yêu cầu - 5500

Hoa thiết kế theo cầu là hoa bạn có thể yêu cầu chúng tôi thiết kế theo ý tưởng của bạn như: bạn thích các loại hoa gì, số lượng mỗi loại hoa, màu sắc, dịp tặng...
Các nghệ nhân của #hoayeuthuong sẽ giúp bạn thiết kế hoa theo đúng mô tả của bạn. Bạn có thể chọn ngân sách ở dưới hình hoa.

Những mẫu hoa tươi cùng loại khác

Congrats mini size 6
1.222.222 đ 1.000.000 đ
Congratulations 6
3.055.555 đ 2.900.000 đ
Đại phát
2.800.000 đ
Congrats mini size 5
1.222.222 đ 1.000.000 đ
Congrats mini size 3
987.963 đ 950.000 đ
Congrats mini size 1
1.000.000 đ 950.000 đ
Congratulations 5
2.700.000 đ
Xem thêm, còn 50 sản phẩm