Môn anthurium arrow

Môn anthurium arrow - 13540

Cây thuộc chi Hồng Môn, có nguồn gốc từ nhiệt đới Nam Mỹ. Không giống những loại hồng môn khác, trong điều kiện thích hợp, cây có thể phát triển rất cao, thậm chí tạo thành một tầng ô che tự nhiên cho các thực vật thấp hơn.
830.000 đ 857.000 đ

Những mẫu cây cùng loại khác

Santolina
175.000 đ
Cây thông 60cm mẫu 9
700.000 đ 650.000 đ
Cây thông 100cm mẫu 6
1.250.000 đ 1.200.000 đ
Cây thông 60cm mẫu 8
600.000 đ 550.000 đ
Cây thông 40cm mẫu 3
450.000 đ 400.000 đ
Cây thông 40cm mẫu 2
450.000 đ 400.000 đ
Cây thông 60cm mẫu 1
700.000 đ 650.000 đ
Cây thông 100cm mẫu 4
800.000 đ 750.000 đ
Xem thêm, còn 131 sản phẩm