Luxury Bloom

Luxury Bloom - 11682

*Lưu ý: Sản phẩm có sử dụng một số hoa hồng xếp cánh để tạo độ nở to đẹp. Quý khách nên cân nhắc trước khi đặt hàng.
7.500.000 đ 7.527.000 đ