Yêu xa

Yêu xa - 3199

"My love for you remains unchanged despite the distance between us" is the message of the this cute bouquet. With the harmonious combination of pink roses and other flowers, "KEEP MISSING YOU" will be a perfect gift for your loved ones.
220.000 đ 250.000 đ

Những mẫu hoa tươi cùng loại khác

Ánh Dương
165.000 đ
Only You
180.000 đ
Kem hoa
220.000 đ 200.000 đ
Yêu xa
250.000 đ 220.000 đ
Happy day
200.000 đ
Điều bất ngờ
300.000 đ
Tình
350.000 đ
Xem thêm, còn 144 sản phẩm