Khúc biệt ly

Khúc biệt ly - 8395

Trong cuộc sống chúng ta mất bất cứ thứ gì chúng ta cũng có thể có lại được, nhưng khi chúng ta mất vĩnh viễn một người thân hay một người bạn chúng ta không bao giờ tìm lại được. Kệ hoa chia buồn "Khúc biệt ly" được kết từ hoa lan trắng, các loại cúc trắng và các phụ liệu khác, chúng tôi sẽ thay mặt bạn đưa tiễn họ và chia sẻ cùng gia đình họ.
650.000 đ 677.000 đ