I can do it

I can do it - 11871

Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ. Hãy luôn nghĩ rằng bạn có thể làm được tất cả. I can do it!
275.000 đ 302.500 đ