Cây để bàn

May mắn tràn đầy
270.000 đ 210.000 đ
Mèo thần tài
390.000 đ 290.000 đ
Vạn lộc phát
410.000 đ 300.000 đ
Kim tiền phát lộc
490.000 đ 300.000 đ
Xem thêm, còn 138 sản phẩm

Cây văn phòng

Trầu Bà XM
360.000 đ 330.000 đ
Lan Ý XM
390.000 đ 360.000 đ
Bàng Singapore XM
580.000 đ 550.000 đ
Lưỡi hổ XM
470.000 đ 440.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Phú Quý
280.000 đ 210.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ 260.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

You are special
480.000 đ
Happiness
400.000 đ 350.000 đ
Eternal Love
400.000 đ 380.000 đ
Điều Tuyệt Vời Nhất
400.000 đ 350.000 đ
Xem thêm, còn 36 sản phẩm