Đồng tiền hồng nhí (20)
60.500 đ 33.000 đ
Đồng tiền vàng (20)
44.000 đ 55.000 đ