Cẩm tú cầu xanh (A)
13.200 đ 5.500 đ
Hoa thiên điểu
13.200 đ
Kì lân (10)
66.000 đ 77.000 đ
Green wicky CTY (5A)
55.000 đ 77.000 đ
Hoa thạch thảo tím (500g)
41.800 đ 13.200 đ
Môn đỏ (10A)
77.000 đ 93.500 đ
Môn xanh (10A)
143.000 đ 110.000 đ