Lan phượng vỹ (10)
60.500 đ 99.000 đ
Lan Moka vàng nến (10)
60.500 đ 99.000 đ
Lan Moka đỏ (10)
66.000 đ 99.000 đ
Lan vườn tím HTK (10)
38.500 đ 55.000 đ
Địa lan vàng (A+)
99.000 đ 110.000 đ