Lan hồ điệp

Nghinh xuân
825.000 đ
Phát tài
1.200.000 đ
Chậu lan trắng 1 cành 01
400.000 đ 300.000 đ
Hồ điệp hồng 6
800.000 đ 650.000 đ
Hồ điệp mix màu 03
1.050.000 đ 925.000 đ
Đoàn viên
1.100.000 đ 1.100.000 đ
Hồ điệp vàng chậu sứ 05
700.000 đ 550.000 đ
Hồ điệp tím chậu sứ 06
1.050.000 đ 1.025.000 đ
Hồ điệp tím chậu sứ 04
2.100.000 đ 1.950.000 đ
Hồ điệp hồng 5
1.750.000 đ 1.675.000 đ
Hồ điệp trắng chậu sứ 04
2.800.000 đ 2.200.000 đ