Lan hồ điệp

Chậu lan trắng 1 cành 01
400.000 đ 300.000 đ
Hồ điệp vàng chậu sứ 05
700.000 đ 550.000 đ
Nghinh xuân
825.000 đ
Hồ điệp mix màu 03
1.050.000 đ 925.000 đ
Phát tài
1.200.000 đ
Hồ điệp tím chậu sứ 04
2.100.000 đ 1.950.000 đ
Hồ điệp hồng 5
1.750.000 đ 1.675.000 đ
Hồ điệp vàng chậu sứ 02
2.800.000 đ 2.200.000 đ
Hồ điệp mix màu 01
4.200.000 đ 3.300.000 đ
Lan hồ điệp mẫu 8
2.800.000 đ 2.200.000 đ
Hồ điệp vàng chậu sứ 04
2.800.000 đ 2.500.000 đ