Lan hồ điệp

Chậu lan trắng 1 cành 01
400.000 đ 350.000 đ
Vạn hạnh
900.000 đ 825.000 đ
Đoàn viên
1.200.000 đ 1.100.000 đ
Hồ điệp trắng 2
1.750.000 đ
May mắn
392.727 đ 350.000 đ
Lan Hồ Điệp xuân mẫu 11
930.000 đ 825.000 đ
Khu vườn xuân
960.000 đ 885.000 đ
Khúc hoan ca
1.560.000 đ 1.435.000 đ
Chậu lan trắng 3 cành 01
960.000 đ 885.000 đ
Hồ điệp tím 1
1.375.000 đ
Hồ điệp hồng 3
1.750.000 đ
Lan Hồ Điệp xuân mẫu 14
3.100.000 đ 2.810.000 đ
Hồ điệp trắng 1
1.375.000 đ
Elegance orchid
2.850.000 đ
Lan hồ điệp mẫu 7
3.780.000 đ 3.300.000 đ
Hồ điệp vàng 3
2.800.000 đ