Hoa tươi hộp

Good vibes
800.000 đ 750.000 đ
Trong lành
1.100.000 đ
Tâm huyết
1.000.000 đ
Một ngày nắng xanh
900.000 đ 800.000 đ
Hồng tươi sáng
1.500.000 đ
Hồng tinh khôi
1.800.000 đ
Đỏ nhiệt huyết
1.600.000 đ
Xanh trong
1.700.000 đ 1.500.000 đ
Rosa Grace
1.300.000 đ 1.200.000 đ
Gentle Bloom
1.300.000 đ
Hoa sen đá 5
1.450.000 đ 1.400.000 đ
Hoa sen đá 4
1.250.000 đ 1.200.000 đ
Hoa sen đá 3
2.050.000 đ 2.000.000 đ
Hoa sen đá 2
1.850.000 đ 1.800.000 đ
Hoa sen đá 1
1.450.000 đ 1.400.000 đ