Lan hồ điệp

Bình yên
400.000 đ 350.000 đ
Chan hòa
600.000 đ 550.000 đ
Vạn hạnh
900.000 đ 825.000 đ
Lan hồ điệp mẫu 10
1.500.000 đ 1.375.000 đ
Cát tường
400.000 đ 350.000 đ
Lan Hồ Điệp xuân mẫu 9
930.000 đ 825.000 đ
May mắn tràn đầy
1.500.000 đ 1.375.000 đ
Hồng điệp
960.000 đ 885.000 đ
Đoàn viên
1.200.000 đ 1.100.000 đ
Elegance orchid
2.850.000 đ
Lan hồ điệp mẫu 7
3.780.000 đ 3.300.000 đ
Tình đầy
900.000 đ 825.000 đ
Lan hồ điệp mẫu 8
2.400.000 đ 2.200.000 đ
Phúc mãn đường
2.400.000 đ 2.200.000 đ
Hồ điệp tím 2
2.475.000 đ