Cây văn phòng

Trầu Bà XM
360.000 đ 330.000 đ
Lan Ý XM
390.000 đ 360.000 đ
Bàng Singapore XM
580.000 đ 550.000 đ
Lưỡi hổ XM
470.000 đ 440.000 đ
Vạn lộc XM
470.000 đ 440.000 đ
Phú quý XM
430.000 đ 400.000 đ
Ngọc ngân XM
430.000 đ 400.000 đ
Lan Ý 30
540.000 đ 500.000 đ
Trầu Bà Thanh Xuân 30
920.000 đ 650.000 đ
Bàng singapore 30
760.000 đ 550.000 đ
ZZ Plant
760.000 đ 600.000 đ
Hope
510.000 đ 390.000 đ
Trầu bà 28
510.000 đ 390.000 đ
Vạn lộc 28
510.000 đ 390.000 đ
Believe In Yourself
470.000 đ 380.000 đ
Lưỡi hổ phát tài
660.000 đ 500.000 đ