Lan phượng vỹ (10)
60.500 đ 71.500 đ
Lan thái trắng HTK (12)
104.500 đ 104.500 đ