Cây để bàn

Santolina
175.000 đ
Cây thông 60cm mẫu 9
700.000 đ 650.000 đ
Cây thông 100cm mẫu 6
1.250.000 đ 1.200.000 đ
Cây thông 60cm mẫu 8
600.000 đ 550.000 đ
Xem thêm, còn 131 sản phẩm

Cây văn phòng

Trầu bà tỷ phú
550.000 đ 500.000 đ
Kim ngân đại
1.400.000 đ 1.300.000 đ
Cây Lan Tuyết
550.000 đ 500.000 đ
Xem thêm, còn 37 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Ngọc Ngân
260.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Awake
300.000 đ 280.000 đ
Joyful
300.000 đ 280.000 đ
Green Dream
300.000 đ 280.000 đ
Nature and Life
300.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 28 sản phẩm