Cây văn phòng

Trầu bà tỷ phú MST22
560.185 đ 500.000 đ
Cây Lan Tuyết
560.185 đ 500.000 đ
Kim tiền văn phòng
916.667 đ 840.000 đ
Vạn lộc văn phòng
814.815 đ 750.000 đ
ZZ Plant MSP30
692.593 đ 650.000 đ
Đại phú gia
1.120.370 đ 950.000 đ
Trầu Bà Thanh Xuân MSP30
794.444 đ 730.000 đ
Bàng singapore 1m MSP30
896.296 đ 600.000 đ
Trầu bà đế vương đỏ MST28
896.296 đ 850.000 đ
Vạn lộc mix ngọc ngân 1
712.963 đ 650.000 đ
Chậu cây văn phòng mix 2
1.425.926 đ 1.300.000 đ
Chậu văn phòng ngọc ngân
712.963 đ 650.000 đ
Ngọc ngân mix vạn lộc 2
712.963 đ 650.000 đ
Hồng môn VP MST22
957.407 đ 770.000 đ
Hope MTS28
560.000 đ