Cây văn phòng

Santolina
175.000 đ
Trầu bà 28
500.000 đ 410.000 đ
Cây Lan Tuyết
550.000 đ 500.000 đ
Trầu bà tỷ phú
550.000 đ 500.000 đ
Ngọc ngân văn phòng 22
650.000 đ 580.000 đ
Ngọc ngân mix vạn lộc 2
700.000 đ 650.000 đ
Chậu văn phòng ngọc ngân
700.000 đ 650.000 đ
Vạn lộc mix ngọc ngân 1
700.000 đ 650.000 đ
Kim tiền 30
680.000 đ
Đón lộc
680.000 đ
ZZ Plant
740.000 đ 680.000 đ
Lưỡi Hổ 28
710.000 đ
Ngọc ngân 28
720.000 đ
Vạn lộc văn phòng
800.000 đ 750.000 đ
Thành công
850.000 đ 750.000 đ