Cây để bàn

Love is love
160.000 đ
Lucky leaf
160.000 đ
Make you smile
198.000 đ 180.000 đ
Xem thêm, còn 114 sản phẩm

Cây văn phòng

Ngọc ngân chậu gốm size S
550.000 đ 495.000 đ
Cây Lan Tuyết
500.000 đ
Ngọc ngân VP MST28
580.000 đ 535.000 đ
Xem thêm, còn 30 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Ngọc Ngân
264.815 đ 240.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
285.185 đ 260.000 đ
TS Vạn Lộc
305.556 đ 260.000 đ
TS Lan Ý
325.926 đ 310.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Nature and Life
305.555 đ 290.000 đ
Green Dream
305.555 đ 290.000 đ
Joyful
305.555 đ 290.000 đ
Awake
305.555 đ 290.000 đ
Xem thêm, còn 32 sản phẩm