Cây để bàn

May mắn đỏ
160.000 đ
Lucky leaf
160.000 đ
Love is love
160.000 đ
Stand by me
160.000 đ
Xem thêm, còn 137 sản phẩm

Cây văn phòng

Trầu bà 28
500.000 đ 410.000 đ
Cây Lan Tuyết
550.000 đ 500.000 đ
Trầu bà tỷ phú
550.000 đ 500.000 đ
Ngọc ngân văn phòng 22
650.000 đ 580.000 đ
Xem thêm, còn 37 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Ngọc Ngân
260.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
343.637 đ 270.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Nature and Life
300.000 đ 280.000 đ
Green Dream
300.000 đ 280.000 đ
Joyful
300.000 đ 280.000 đ
Awake
300.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 30 sản phẩm