Cây để bàn

Mãi xanh
690.000 đ 660.000 đ
Hạnh phúc tài lộc
610.000 đ 500.000 đ
Ông Bà Anh
500.000 đ 460.000 đ
Vượt qua thử thách
490.000 đ 460.000 đ
Xem thêm, còn 139 sản phẩm

Cây văn phòng

Lưỡi hổ trầu bà 30
760.000 đ 700.000 đ
Trầu Bà Thanh Xuân 30
920.000 đ 650.000 đ
Đại đế vương xanh
820.000 đ 630.000 đ
Kim tiền 30
760.000 đ 600.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

Trầu Bà Thủy Sinh
350.000 đ 280.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ 280.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ 260.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Peace Garden
2.000.000 đ 1.500.000 đ
Peace
1.800.000 đ 1.300.000 đ
Lucky Garden
1.000.000 đ 850.000 đ
Blue Sea
980.000 đ 780.000 đ
Xem thêm, còn 25 sản phẩm