Cây để bàn

Đường về nhà
310.000 đ
Đừng chờ đợi
294.545 đ 200.000 đ
Đừng bỏ cuộc nhé
200.000 đ 180.000 đ
Đừng Bỏ Cuộc
350.000 đ
Xem thêm, còn 137 sản phẩm

Cây văn phòng

Đón lộc
680.000 đ
Đại đế vương xanh
930.000 đ 880.000 đ
Đại phú gia
1.100.000 đ 950.000 đ
ZZ Plant
740.000 đ 680.000 đ
Xem thêm, còn 37 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Vạn Lộc
300.000 đ
TS Ngọc Ngân
260.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
343.637 đ 270.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Điều Tuyệt Vời Nhất
400.000 đ 350.000 đ
Trao Gửi Yêu Thương
500.000 đ 450.000 đ
Small Garden
370.000 đ 350.000 đ
Secret Forest
750.000 đ 680.000 đ
Xem thêm, còn 30 sản phẩm