Cây để bàn

Bisous
250.000 đ 150.000 đ
Make you smile
220.000 đ 180.000 đ
Hãy Là Chính Mình
200.000 đ 180.000 đ
Strong Woman
220.000 đ 180.000 đ
Xem thêm, còn 105 sản phẩm

Cây văn phòng

Trầu Bà XM
360.000 đ 330.000 đ
Lan Ý XM
390.000 đ 360.000 đ
Phú quý 28
470.000 đ 380.000 đ
Ngọc ngân 28
470.000 đ 380.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Phú Quý
280.000 đ 210.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ 260.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
350.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Hồn Nhiên
430.000 đ 350.000 đ
Darling
450.000 đ 350.000 đ
Grace
400.000 đ 350.000 đ
Small Garden
450.000 đ 350.000 đ
Xem thêm, còn 25 sản phẩm