Cây để bàn

Đường về nhà
355.000 đ 280.000 đ
Đừng Bỏ Cuộc
410.000 đ 320.000 đ
Đi để trở về
320.000 đ 230.000 đ
Your life
300.000 đ 250.000 đ
Xem thêm, còn 105 sản phẩm

Cây văn phòng

Đón lộc
760.000 đ 600.000 đ
Đại đế vương xanh
820.000 đ 630.000 đ
Đại phú đại quý
610.000 đ 450.000 đ
ZZ Plant
760.000 đ 600.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Vạn Lộc
300.000 đ 260.000 đ
TS Phú Quý
280.000 đ 210.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Điều Tuyệt Vời Nhất
400.000 đ 350.000 đ
You are special
480.000 đ
Yên Bình
850.000 đ 680.000 đ
Ước Mơ Đủ Lớn
450.000 đ 400.000 đ
Xem thêm, còn 25 sản phẩm