Cây để bàn

Be okay
320.000 đ 210.000 đ
Be okay
230.000 đ
Be Yourself
310.000 đ 250.000 đ
Believe In Yourself
380.000 đ 290.000 đ
Xem thêm, còn 105 sản phẩm

Cây văn phòng

Bàng singapore 30
760.000 đ 550.000 đ
Bàng Singapore XM
580.000 đ 550.000 đ
Believe In Yourself
470.000 đ 380.000 đ
Hope
510.000 đ 390.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

Trầu Bà Thủy Sinh
350.000 đ 280.000 đ
TS Lan Ý
320.000 đ 280.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
TS Phú Quý
280.000 đ 210.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Adore You
450.000 đ 400.000 đ
Blue Sea
980.000 đ 780.000 đ
Courageous
450.000 đ 400.000 đ
Darling
450.000 đ 350.000 đ
Xem thêm, còn 25 sản phẩm